Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails

*श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक*

मौलिक मराठी गझललेखनाकरिता बांधण जनप्रतिष्ठानच्या'जीवनगौरव' पुरस्काराने आणि यू.आर.एल फाउंडेशनच्या 'गझल गौरव' पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ गझलकार श्रीकृष्ण राऊत यांच्या गझलांविषयी वाचा श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक येथे *श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक* वाचा

२५.४.१७

कळला नाही शेर तुला तर चिंतन कर

कळला नाही शेर तुला तर चिंतन कर
आपट डोके पाषाणावर,चिंतन कर.
तुझी हलाखी, तुझ्या अडचणी,तुझे मरण
विसरशील तू सारे क्षणभर, चिंतन कर.
रोज आयत्या पिठावर ओढ रेघोट्या
बायको किती करते मरमर, चिंतन कर
तुझी विमाने, तुझ्या भराऱ्या चालू दे
काय चालले पण भूमीवर चिंतन कर.
कोण ठेवतो बंदुक खांद्यावरी तुझ्या
असा तुझा का होतो वापर,चिंतन कर
काय मनाचे मांडे भरती पोट कधी ?
बुडी लागले काय चुलीवर चिंतन कर.
मन मातीचे रसायनाने खारवले,
बाभळीस का लटके वावर ? चिंतन कर.

('कविता-रती' दिवाळी 2017)

लोकप्रिय पोस्ट

Netbhet.com
Blogvani.com

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP