Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails

*श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक*

मौलिक मराठी गझललेखनाकरिता बांधण जनप्रतिष्ठानच्या'जीवनगौरव' पुरस्काराने आणि यू.आर.एल फाउंडेशनच्या 'गझल गौरव' पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ गझलकार श्रीकृष्ण राऊत यांच्या गझलांविषयी वाचा श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक येथे *श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक* वाचा

२६.७.१४

तुझ्या रक्तात ओलावा कधी रे आटला मित्रा

तुझ्या रक्तात ओलावा कधी रे आटला मित्रा?
तुझ्या हाडात वाळूने पसारा थाटला मित्रा!

जिभेला फोड आलेले,फुटेना शब्द प्रेमाचा;
विषारी आवळ्यांचा तू मुरब्बा चाटला मित्रा!

तुझी ही अंगकांती की कट्यारी तेज धारीच्या;
तुझ्या एकाच स्पर्शाने फुलोरा छाटला मित्रा.

तुझे हे कान गोट्याचे तुला ऐकू कसे यावे?
किती देऊ तुला हाका घसाही फाटला मित्रा.

तुझ्या श्वासातुनी आता गळाया लागली माती;
उभे खिंडार भिंतीचे तसा तू वाटला मित्रा.

पुन्हा ठेवू नको येथे तुझे हे पाय घाणीचे;
फुलांचा देश त्याने हा कधीचा बाटला मित्रा.

('दृष्टी' दिवाळी 1984)

■ लेखन : २५ मार्च १९८१

लोकप्रिय पोस्ट

Netbhet.com
Blogvani.com

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP