Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails

*श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक*

मौलिक मराठी गझललेखनाकरिता बांधण जनप्रतिष्ठानच्या'जीवनगौरव' पुरस्काराने आणि यू.आर.एल फाउंडेशनच्या 'गझल गौरव' पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ गझलकार श्रीकृष्ण राऊत यांच्या गझलांविषयी वाचा श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक येथे *श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक* वाचा

जी जाळते मला ती माझीच आग आहे

जी जाळते मला ती माझीच आग आहे;
आता कवेत घेणे कवितेस भाग आहे.

स्पर्शू नका फुलांना होईल सक्त मजुरी;
जन्मांध कायद्यांची राखीव बाग आहे.

जो ऐकताच झाले कित्येक लोक बहिरे;
गाण्यात कोणता हा भेसूर राग आहे?

होता जहाल मागे केव्हा तरी विषारी;
तो दंतहीन सध्या पाळीव नाग आहे.

समजून झोपलेला कापू नको गळा तू;
घालून तेल माझ्या डोळ्यात जाग आहे.

घाऊक आजचा हा बाजारभाव ताजा
स्वस्तात रक्त मिळते भाकर महाग आहे!

लेवून शुभ्र वस्त्रे झाकून घे कितीही;
केव्हा तरी तुझा तो दिसणार डाग आहे.

('दिशा' 1986)

■ लेखन : २० जून १९८३

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP