Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails

*श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक*

मौलिक मराठी गझललेखनाकरिता बांधण जनप्रतिष्ठानच्या'जीवनगौरव' पुरस्काराने आणि यू.आर.एल फाउंडेशनच्या 'गझल गौरव' पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ गझलकार श्रीकृष्ण राऊत यांच्या गझलांविषयी वाचा श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक येथे *श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक* वाचा

तुझी दूर झाली पराधीन काया

तुझी दूर झाली पराधीन काया
इथे सोबतीला तुझी फक्त छाया

तशी राहिली ना हवा ही सुगंधी
उरे अत्तराचा रिकामाच फाया

कुठे सांग माळू अता मोगरा मी
तुझ्यावीण गेली फुले रोज वाया

किती मालवू मी दिवे आठवांचे
पुन्हा लागती ते मला चेतवाया

कधी श्वास वाटे जरा थांबलेला
कधी प्राण माझा बघे हा उडाया


  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP