Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails

*श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक*

मौलिक मराठी गझललेखनाकरिता बांधण जनप्रतिष्ठानच्या'जीवनगौरव' पुरस्काराने आणि यू.आर.एल फाउंडेशनच्या 'गझल गौरव' पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ गझलकार श्रीकृष्ण राऊत यांच्या गझलांविषयी वाचा श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक येथे *श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक* वाचा

जिंकायाच्या कशा लढाया शिकून घे तू

जिंकायाच्या कशा लढाया शिकून घे तू.
जखमांकडून गनिमी कावा शिकून घे तू.
.
आईच्या पोटात धड्यांचे पुस्तक नसते
अनुभवातून गिरवत कित्ता शिकून घे तू.
.
इमानदारी, हरामखोरी, दुनियादारी ;
पडेल कामी हरेक विद्या शिकून घे तू.
.
जीवन नसते देत कुणाला दुसरी संधी
सोने करण्याची ती किमया शिकून घे तू
.
कसे लागते जगण्यासाठी विष पचवावे
मला पहा अन् जरा शंकरा शिकून घे तू.
.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP