Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails

*श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक*

मौलिक मराठी गझललेखनाकरिता बांधण जनप्रतिष्ठानच्या'जीवनगौरव' पुरस्काराने आणि यू.आर.एल फाउंडेशनच्या 'गझल गौरव' पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ गझलकार श्रीकृष्ण राऊत यांच्या गझलांविषयी वाचा श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक येथे *श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक* वाचा

माणसे

फेकलीस दूर दूर वापरून माणसे;
राहिली न ती अजून सावरून माणसे.

घासतोस तू कपाळ रोज पत्थरावरी;
पावला कुणास देव ठोकरून माणसे.

ठेवण्या करून कैद रूप लोचनी तुझे;
पाहतात वाट जीव अंथरून माणसे.

जीभ राहिली कुणा,न कान राहिले कुणा;
टाकलीस काय छान कातरून माणसे.

नाव ते तुझेच घेत रोखतात बंदुका;
सोडतात धर्म-राज घाबरून माणसे.


  (देशोन्नती दिवाळी २००९)
____________________________
 

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP