Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails

*श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक*

मौलिक मराठी गझललेखनाकरिता बांधण जनप्रतिष्ठानच्या'जीवनगौरव' पुरस्काराने आणि यू.आर.एल फाउंडेशनच्या 'गझल गौरव' पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ गझलकार श्रीकृष्ण राऊत यांच्या गझलांविषयी वाचा श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक येथे *श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक* वाचा

औषधी

उभे चौकात वाटाडे, नको त्यांच्याकडे जाऊ;
पुढे गेल्यावरी वाटा निघाल्या सर्व टाकाऊ.

जसा तो बोलतो आहे तसा तो चालला नाही;
तुकारामास नव्हता रे कुणीही पाठचा भाऊ.


मिटेना भूक लाचेची हजाराने न लाखाने;
अता सांभाळ बाबा तू मुलांचा मोजका खाऊ.

हवा येथील देवांना बळी द्याया नवा बकरा;
उद्या आहे तुझी पाळी नको तू फार सोकावू.


तुला जर प्रेम आहे तर उरी कवटाळ जखमांना;
असा लांबून काडीने नको तू औषधी लावू.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP