Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails

*श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक*

मौलिक मराठी गझललेखनाकरिता बांधण जनप्रतिष्ठानच्या'जीवनगौरव' पुरस्काराने आणि यू.आर.एल फाउंडेशनच्या 'गझल गौरव' पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ गझलकार श्रीकृष्ण राऊत यांच्या गझलांविषयी वाचा श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक येथे *श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक* वाचा

जाब

मोकळ्या हवेत श्वास घ्यावयास पाहिजे;
या इथून दूर दूर जावयास पाहिजे.


बैसले घराघरात भ्रष्ट ठाण मांडुनी;
वाचवून मज स्वत:स न्यावयास पाहिजे.


आणले महाग मद्य तो तरी रुसे-फुगे;
पाहुण्यास उष्ण रक्‍त प्यावयास पाहिजे.


मौल्यवान बडबडून सांग काय फायदा;
तूच एक त्यातले करावयास पाहिजे.


ऐकला पिढ्यापिढ्यात तोच यक्षप्रश्न मी;
आज मात्र त्यास जाब द्यावयास पाहिजे.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP