Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails

*श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक*

मौलिक मराठी गझललेखनाकरिता बांधण जनप्रतिष्ठानच्या'जीवनगौरव' पुरस्काराने आणि यू.आर.एल फाउंडेशनच्या 'गझल गौरव' पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ गझलकार श्रीकृष्ण राऊत यांच्या गझलांविषयी वाचा श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक येथे *श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक* वाचा

तेरवी

आत्मकेंद्री फार झाले खानदानी आरसे;
त्यात नाही स्पष्ट आता दु:ख माझे फारसे.

त्या तिथे जन्मोत्सवाला रीघ भारी लागली;
एकटे हे फक्त माझ्या वेदनांचे बारसे.

भाषणाने एकदा आभार माझे मानले;
पापणीला आसवांचा थेंब कोठेही नसे.

पारखे होती मला खोट्या सुखाचे सोबती;
कोणतेही स्वप्न जेव्हा आज डोळ्यांना डसे.

आततायी नाटकांच्या होत होत्या तालमी;
सोय-यांच्या हुंदक्यांना का तरी यावे हसे?

सांजवेळी संगतीला एक नाही पाखरू;
तेरवीच्या पंगतीला खूप आली माणसे.
_____________________________________
('तरुण भारत'वासंतिक 1982)शीर्षक क्लीक करा : गझल वाचा 


*******************************************************
*******************************************************

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP